Heros – istota półboska, jedno z rodziców takiego bohatera było bogiem, a drugie – człowiekiem. 

Herosi odznaczali się szlachetnością, siłą, odwagą, chociaż nie zawsze sprzyjało im szczęście. Wielu z nich, zanim zdobyło sławę czy zasiadło na królewskim tronie, musiało przejść próbę długich walk i cierpień.

Czy Herakles zasłużył na miano herosa? Sformułuj opinię i uzasadnij ją.

Zadanie

1. Zaproponuj prace, które musiałby wykonać ktoś, kto chciałby być współczesnym herosem. Jakie problemy miałby do rozwiązania? Jaka nagroda mogłaby czekać na zwycięzcę?

2. Na kolejną lekcję przeczytaj mit o Tezeuszu ze strony 162. Uzupełnij rysnotkę!

12 prac Heraklesa – wyzwanie

Print Friendly, PDF & Email