Mit o Tezeuszu można traktować jako przykład ludzkiego losu.
Człowiek pragnący pokonać zło, zrealizować cel, odnieść sukces powinien odznaczać się odwagą, sprytem, ale musi też liczyć na szczęście i pomoc innych.
W imieniu Ariadny opowiedz o tym, co wydarzyło się na Krecie po przybyciu Tezeusza.

Zadanie

1. Dla chętnych: Co się stało z Ariadną? Puść wodze fantazji i dopisz dalszą część mitu.

2. Na kolejną lekcję przeczytaj mit o Odyseuszu ze strony 168.

Print Friendly, PDF & Email