https://youtu.be/-pu3QMSOIio

Odyseusz był królem Itaki. Kiedy piękna Helena, żona króla Menelaosa, została porwana przez Parysa, Grecy wyruszyli pod Troję, by ją odbić. Odyseusz wraz z innymi królami greckimi wyruszył na wyprawę wojenną. W rodzinnej Itace zostawił młodą żonę, Penelopę i maleńkiego synka, Telemacha.

Odyseusz słynął ze sprytu.  To jego pomysłem był podstęp związany z koniem trojańskim, dzięki któremu Grecy zdobyli Troję po dziesięciu latach bezskutecznego oblężenia.

Zadanie

1. Przeczytaj wiersz Leopolda Staffa. W kilku zdaniach zapisz, jak rozumiesz słowa poety.

Leopold Staff

Odys

Niech cię nie nie­po­ko­ją
Cier­pie­nia twe i błę­dy.
Wszę­dy są dro­gi pro­ste
Lecz i ma­now­ce wszę­dy.

O to cho­dzi je­dy­nie,
By na­przód wciąż iść śmia­ło,
Bo za­wsze się do­cho­dzi
Gdzie in­dziej, niż się chcia­ło.

Zo­sta­nie ka­mień z na­pi­sem:
Tu leży taki i taki.
Każ­dy z nas jest Ody­sem,
Co wra­ca do swej Ita­ki.

2. Na kolejną lekcję przeczytaj mit o Orfeuszu i Eurydyce ze strony 175.

Print Friendly, PDF & Email