https://youtu.be/75oAfUbcvlE

Orfeusz jest królem Tracji. Pochodzi z krainy wielkich wojowników, jednak wojna nie leży w kręgu jego zainteresowań. Powszechnie uważa się go za największego śpiewaka, muzyka i poetę greckiego.

Swej pieśni wtóruje grą na lirze lub kitarze. Jego muzyka jest uważana za najpiękniejszą i mającą ogromną moc. Dzięki niej wyprosił u Hadesa pozwolenie na zabranie swojej żony, Eurydyki, z powrotem na ziemię.

Zadanie

 1. W kilku zdaniach opisz przeżycia Orfeusza lub Eurydyki. Użyj co najmniej trzech spośród poniższych związków frazeologicznych:
  – być na dnie rozpaczy
  – serce pęka na kawałki
  – z duszą na ramieniu
  – wypłakiwać oczy
  – nie widzieć świata poza kimś
  – poruszyć niebo i ziemię
 2. Na kolejną lekcję przeczytaj mit o Dedalu i Ikarze ze strony 179.

Print Friendly, PDF & Email