Rozdziały V-VIII
 1. Gdzie znajdowała się ostatnia dziurka na kluczyk?
 2. Co wypadło, kiedy Kendra otworzyła niewielkie drzwiczki?
 3. Jaki napis znalazła dziewczynka w „Dzienniku sekretów”?
 4. Kto pierwszy z rodzeństwa spróbował mleka?
 5. Napisz kartkę z pamiętnika Pattona Burgessa.
 6. Co wchodziło w skład „zestawu kryzysowego” Setha? Napisz instrukcję obsługi tego zestawu.
 7. Czego dzieci dowiedziały się od Maddoxa?
 8. Napisz odpowiedź na list zamieszczony w rozdziale VI. Zadbaj o to, by jej treść była zgodna z treścią lektury!
 9. W jaki sposób Seth pojmał wróżkę?
 10. Co stało się z wróżką?
 11. Dlaczego dwudziesty pierwszy czerwca jest szczególnym dniem?
 12. Napisz plan wydarzeń rozdziału VII.
 13. Napisz opis wyglądu dowolnej postaci pojawiającej się w rozdziałach V-VII.
 14. Napisz opowiadanie rozpoczynające się od słów: „To było wyjątkowo smaczne mleko. Wypiłem szybko cały kubek, a wtedy…”
 15. Opowiedz całą historię z punktu widzenia złapanej przez Setha wróżki (zadanie ustne!)
 16. Gramatyczne zabawy z wróżkami. Wypisz z rozdziału VII”:
 • sześć czasowników czasie przeszłym,
 • pięć rzeczowników w dopełniaczu,
 • cztery wyrażenia przyimkowe,
 • jeden przymiotnik w rodzaju niemęskoosobowym,
 • siedem spójników (wyrazów typu: i, ale)
Print Friendly, PDF & Email