1. Przymiotniki odpowiadają na pytania: jaki? jaka? jakie?
  2. Odmieniają się tak, jak rzeczowniki, czyli przez przypadki, rodzaje, liczby.
  3. Niektóre podlegają stopniowaniu, np. wysoki – wyższy -najwyższy.

Lista fantastycznych ćwiczeń treningowych:

1, 2, 3, 4, 5, 2, 5 ze stron 49 – 52

Print Friendly, PDF & Email