Czas realny to ten, w którym rozgrywają się wydarzenia realistyczne (prawdopodobne).

W „Opowieści wigilijnej” czas akcji to lata czterdzieste XIX wieku. Akcja rozpoczyna się w Wigilię, około godziny 15.00, kiedy Scrooge kończy pracę w kantorze. Czas realny obejmuje wieczór wigilijny aż do pojawienia się ducha Marleya, który zapowiada godziny pojawienia się kolejnych duchów. Od tego momentu granica między czasem realnym a fantastycznym zaciera się.

Do czasu realnego bohater powróci rankiem w Boże Narodzenie – tego dnia obudzi się już jako inny człowiek.

Czas fantastyczny biegnie swoim trybem, niezależnie od czasu realnego, choć oba czasy się przenikają. Gdy wizyta ostatniego ducha dobiegnie końca, główny bohater obudzi się niespodziewanie w swoim pokoju rankiem w Boże Narodzenie. Czas fantastyczny obejmuje wędrówkę w przeszłość, powrót do teraźniejszości i wyprawę w przyszłość. 

Miejsca, w których rozgrywa się akcja, także są dwojakiego rodzaju. Możemy zatem wyodrębnić zarówno miejsca w pełni realistyczne, jak i takie, które (choć zachowują wszelkie znamiona realizmu) nie należą do świata realnego lektury, ponieważ istnieją poza czasem rzeczywistym i w konsekwencji wzmacniają fantastyczny charakter utworu. 

Głównym, pierwszoplanowym bohaterem jest Ebenezer Scrooge. To on koncentruje wokół siebie wszystkie wydarzenia utworu. Pozostali bohaterowie pojawiają się to ze względu na Scrooge’a, ponieważ tematem opowieści jest jego przemiana.  

Do grona postaci fantastycznych zaliczymy widmo Jakuba Marleya oraz trzy kolejne Duchy: Ducha Wigiljnej Przeszłości, Ducha Tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia i Ducha Przyszłych Wigilii (wskazane nazwy mogą się różnić w poszczególnych wydaniach książki, zależy to od łumaczenia). 

Do grupy postaci realistycznych należą zatem wszyscy pozostali bohaterowie, ale… nie wszyscy istnieją w czasie realnym.

Kompozycja akcji

  1. Dopisz wydarzenia do wskazanych elementów kompozycyjnych utworu:
  1. ekspozycja
  2. zawiązanie akcji właściwej
  3. wydarzenia kluczowe dla rozwoju akcji, zmierzające do…
  4. punktu kulminacyjnego! 
  5. zwrot akcji (jednak spodziewany, bo symptomy zmiany pojawiają się już wcześniej)
  6. rozwiązanie akcji
  7. epilog

Zadanie domowe

W ramach przygotowania do kolejnych zajęć uzupełnij kartę pracy.

Print Friendly, PDF & Email