Podręcznik (zielony)

Pisownia wyrazów z „ż”: strony 95-98, zadanie 5 do zeszytu.

Pisownia wyrazów z „rz”: strony 90-94, zadanie 6 do zeszytu.

Print Friendly, PDF & Email