Opowieść wigilijna 3. Podróże z duchami

wpis w: polski6w2020 | 0

Pouczenia i przestrogi wygłoszone przez ducha Marleya:

1. Na każdym człowieku ciąży obowiązek duchowego bratania się ze swymi bliźnimi. Jeżeli ktoś obowiązku tego zaniedba za życia, musi go dopełnić po śmierci.

   Na ludzi, którzy żyją tylko dla siebie, nie pamiętając o potrzebach bliźnich, czeka po śmierci kara – muszą krążyć po świecie i cierpieć z tęsknoty za tym, co nie może już stać się ich udziałem – za miłością, czułością, bliskością, wdzięcznością, uśmiechem drugiego człowieka. Gdy żyli, mogli z tego korzystać, ale stracili nieodwołalnie tę szansę, a teraz rozpaczliwie za tym tęsknią i cierpią…

2. Muszę wlec za sobą łańcuch, który ukułem za życia. Własnymi rękami odrobiłem każde jego ogniwo, każdy jego jard. Sam się nim opasałem, z własnej woli.

 Człowiek, który za życia skupiał się tylko na pomnażaniu swojego bogactwa, który był chciwy, skąpy i bezduszny, musi po śmierci dźwigać ciężar tych win – jest z nimi zespolony. Każdy czyn takiego skąpca i egoisty zamienia się w ogniowo łańcucha, który trzeba dźwigać po śmierci. 

3. Za życia trzeba wykorzystywać każdą, nawet najmniejszą okazję, by spełniać czyny miłości wobec bliźnich – …po śmierci największy nawet żal nie okupi jednej zmarnowanej w życiu sposobności czynienia dobra.

4. Najważniejsze zadania człowieka: okazywać bliźnim miłosierdzie, wyrozumiałość, życzliwość. Trzeba pamiętać o ubogich i potrzebujących. 

Zadanie domowe

  1. Napisz w zeszycie, które z obrazów ukazanych Scrooge’owi przez duchy najsilniej wpłynęły na wewnętrzną przemianę bohatera. Uzasadnij swój wybór.
  2. W ramach przygotowania do kolejnej lekcji uzupełnij kartę pracy.
Print Friendly, PDF & Email