Liczebnik i jego znaczenia

  1. Przyjrzyj się zdjęciu. Ile jest kwiatów? Który jest najwyższy? Jaką część stanowią fioletowe tulipany?

Odpowiedzi na te pytania to liczebniki. Przy okazji należało użyć różnych ich typów: liczebnika głównego (ile?), porządkowego (który?) i ułamkowego (jaka część?).

2. Zapisz:

3. Zadania z podręcznika (1-4)

4. Zadania interaktywne

Rodzaje liczebników

Zadania z podręcznika (5-11)

Zadania interaktywne cz. 1

Zadania interaktywne cz. 2

Zadania interaktywne cz. 3

Trudne formy liczebników

Zadania z podręcznika

Zadania interaktywne

Co wiemy o liczebniku? Podsumowanie

Print Friendly, PDF & Email