1. Przeczytaj wiersz Czesława Janczarskiego „Wrzesień” ze str. 12.
  2. Wykonaj pisemnie wszystkie pięć zadań ze str. 12. (to zadanie zrobimy wspólnie we wtorek, dziś po południu możecie najwyżej zrobić zadnie „Mam pomysł…”).
  3. Naucz się na pamięć tego wiersza (lub jakiegoś innego opowiadającego o szkole) na wtorek 6 października.

Wiersz dzieli się na zwrotki, a zwrotki dzielą się na wersy.

Wers to po prostu jedna linijka wiersza.

Wyrazy na końcu wersów często się rymują, czyli mają brzmiące tak samo zakończenia, np. „burze-górze”.

W wierszu często pojawia się epitet, czyli poetyckie określenie jakiejś rzeczy, np. „ciepłe lato”.

Zagrajcie w gry na temat wiersza i jego budowy przygotowane przez Alę, Amelkę, Marysię, Dominikę, Maksa i Krystiana:


 

Print Friendly, PDF & Email