A lato było piękne tego roku…

Zanim przeczytasz wiersz, dowiedz się, co działo się 1 września 1939 roku na Westerplatte i w całej Polsce:

 

 

Zapisz notatkę:

  1. Data, miejsce walk. Czym było Westerplatte?
  2. Dowódcy.
  3. Najważniejsze wydarzenia.
  4. Straty po obu stronach.
  5. Znaczenie obrony Westerplatte.

A teraz zastanów się, co jest prawdą, a co fikcją literacką.

Clipboard01

Kiedy powstał utwór? Jaką rolę mógł wtedy odegrać?

Kto jest podmiotem lirycznym wiersza? Jak to się zmienia?

Dlaczego utwór nosi tytuł „Pieśń…”?

Jaka jest rola uwag wtrąconych w nawiasach?

Jak opisano walki na Westerplatte? Los jego obrońców? Jakich środków poetyckich użyto?

Jak rozumiesz słowa żołnierzy w dwóch ostatnich zwrotkach? Jakie uczucia one wywołują?

Napisz na podstawie naszej rozmowy interpretację wiersza K. I. Gałczyńskiego.

Zadanie domowe:

Przygotuj w zeszycie słowniczek pojęć dotyczących wiersza (zwrotka, refren, wers, rym, podmiot liryczny, przenośnia, porównanie, epitet, uosobienie, dźwiękonaśladownictwo). Następnie przygotuj krzyżówkę lub inną grę wykorzystującą definicje i przykłady na portalu LearningApps (tu LINK do naszej klasy, jeśli ktoś jeszcze nie jest zapisany). Wykorzystam ją przy odpowiedzi ustniej na kolejnej lekcji.

 
Piotrek:

Michał K.:


 

Print Friendly, PDF & Email