PRZYIMEK to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, często służąca do określania położenia, a także czasu i związków logicznych. Najłatwiej go zapamiętać, kojarząc ze stołem: „na stole”, „pod stołem”, „bez stołu” itp.

Przyimek łączy się z rzeczownikiem, tworząc wyrażenie przyimkowe. Wymusza w tym związku jeden konkretny przypadek rzeczownika.

Zadania z podręcznika

Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych

Przyimki z rzeczownikami i innymi częściami mowy piszemy rozdzielnie.


Wyrażenia przyimkowe, czyli połączenia przyimków z rzeczownikami i innymi częściami mowy, najczęściej piszemy rozdzielnie, np. „do widzenia”, „od zaraz”,  „w pracy”, „we wszystkim”, „z nim”.

Przyimki złożone z samych przyimków lub z przyimków i innych cząstek piszemy łącznie, np. „pomiędzy”, „znad”.

Print Friendly, PDF & Email