W liczbie pojedynczej we wszystkich wyrazach rodzaju żeńskiego stosujemy końcówkę -ą.
Końcówkę -om stosujemy w liczbie mnogiej wyrazów wszystkich rodzajów gramatycznych.

Zadanie 4 ze str. 59

Cząstkę nie z rzeczownikami piszemy…

Zadanie 7 i 8 ze str. 61

 

Print Friendly, PDF & Email