<div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><video class="loader-genially" autoplay="autoplay" loop="loop" playsinline="playsInline" muted="muted" style="position: absolute;top: 45%;left: 50%;transform: translate(-50%, -50%);width: 80px;height: 80px;margin-bottom: 10%"><source src="https://static.genial.ly/resources/panel-loader-low.mp4" type="video/mp4" />Your browser does not support the video tag.</video><div id="5ea41d4fd407580db9046bf7" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"></div></div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://view.genial.ly/static/embed/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));</script>
 1. Wymień najważniejsze cechy charakteru Poirota.
 2. Jaka była ostateczna decyzja detektywa? Dlaczego dokonał takiego wyboru?

 

Jedno zadanie do wyboru:

 1. Zapis rozmowy panny Marple z Herkulesem Poirot.
 2. Akt oskarżenia wybranego przestępcy.
 3. Kartka z pamiętnika jednego z detektywów.
 4. List do wybranego detektywa z opisem zagadki.

Cechy gatunkowe powieści detektywistycznej

 1. Powieść detektywistyczna podejmuje temat śledztwa, rozwiązywania zagadki dotyczącej przestępstwa.
 2. Głównym bohaterem takiej powieści jest na ogół detektyw lub policjant prowadzący śledztwo. W przypadku powieści „I nie było już nikogo” nie ma takiego detektywa, w jego rolę wciela się czytelnik powieści.
 3. Narrator powieści detektywistycznej jest wszechwiedzący, ale nie dzieli się swoją wiedzą w pełni.
 4. Punktem kulminacyjnym powieści detektywistycznej jest schwytanie zabójcy lub objaśnienie rozwiązania zagadki przez detektywa.
 5. Najczęstsze motywy wędrowne pojawiające się w tego typu utworach to poszukiwanie zabójcy, śmierć, śledztwo, fałszywy trop.
 6. W takiej powieści często występują zwroty akcji, np. śmierć najbardziej podejrzanej osoby, niespodziewane morderstwo, alibi dla głównego podejrzanego, nieoczekiwany świadek.
 7. Z baśnią łączy powieść detektywistyczną tryumf dobra nad złem.
 8. Najważniejsze cechy detektywa-bohatera powieści detektywistycznej to spostrzegawczość, inteligencja, powaga, tajemniczość, odwaga, pomysłowość, osobowość odróżniająca go od innych.
Napisz opowiadanie detektywistyczne.

Pamiętaj, że musisz uwzględnić przynajmniej 6 z 10 poniższych elementów:

 1. opis,
 2. charakterystyka,
 3. czas akcji,
 4. miejsce akcji,
 5. zwrot akcji,
 6. puenta,
 7. punkt kulminacyjny,
 8. dialog,
 9. monolog,
 10. retrospekcja, czyli wspomnienia bohatera z przeszłości.
Print Friendly, PDF & Email