4 listopada

 

Co wiemy o rzeczowniku?

Film o odmianie rzeczowników przez przypadki:

 

  1. Rzeczownik to część mowy odpowiadająca na pytania „kto? co?”.
  2. Nazywa osoby, przedmioty, rośliny, zwierzęta, zjawiska, pojęcia.
  3. Odmienia się przez przypadki i liczby, ma przypisany rodzaj.

 

Mama dała Celinie bułkę nasmarowaną masłem wiejskim.

Mianownik (kto? co?) jest kot

Dopełniacz (kogo? czego?) nie ma kota

Celownik (komu? czemu?) się przyglądam kotu

Biernik (kogo? co?) biorę kota

Narzędnik (z kim? z czym?)  rozmawiam z kotem

Miejscownik (o kim? o czym?) myślę o kocie

Wołacz (o! hej!) kocie!

 

Zadania: 3/s. 36, 4, 5 /s. 37 oraz 6/s. 38

 

7 listopada

Fabryka rzeczowników

  1. Linia produkcyjna: tworzymy nazwy cech wg schematu: uparty –> upór, leniwy —> lenistwo, pracowity —> pracowitość
  2. Linia produkcyjna: tworzymy nazwy czynności, np. pisać —> pisanie, biegać —> bieganie, żyć —> życie

Lista zadań:

ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze str. 41-43

Kącik ortograficzny:

ćw. 1, 2 ze str. 39

Print Friendly, PDF & Email