Cele cyklu lekcji o „Dziadach”:

 1. Zdobycie niezbędnych wiadomości na temat Adama Mickiewicza.

 2. Umiejętność wskazywania cech dramatu. A może inscenizacja?

 3. Znajomość treści lektury i jej bohaterów.

 4. Umiejętność wskazania przesłania zawartego w „Dziadach” cz. II

 5. Pisanie twórczego opowiadania

Ludowy obrzęd dziadów i jego znaczenie

 

 1. Kiedy i gdzie obchodzono obrzęd dziadów?
 2. Jaki był jego cel?
 3. Kto przewodniczył obrzędowi?
 4. Wymień inne dwa obrzędy, łączące tradycje chrześcijańskie i pogańskie.
 5. Kim były i czego oczekiwały poszczególne duchy? Rysnotka wg wzoru.

W ramach zadania domowego:

Kahoot 1

Kahoot 2

„Dziady”  jako dramat. Przypomnienie wiadomości o rodzajach literackich.

 

EPIKA LIRYKA DRAMAT
świat przedstawiony epiki zawiera wszystkie zdarzenia i elementy rzeczywistości odnoszące się do bohaterów utworów świat przedstawiony wyłania się z monologu lirycznego, jest to świat wewnętrznych przeżyć, uczuć i refleksji świat przedstawiony tworzą bohaterowie swoimi wypowiedziami i działaniami, głównym składnikiem tego świata jest akcja
narracja to wypowiedź narratora, może być trzecioosobowa (narrator poza światem przedstawionym) lub pierwszoosobowa (narrator jest częścią świata przedstawionego) monolog liryczny to samodzielna wypowiedź podmiotu lirycznego dialog jest obok monologu podstawową formą wypowiedzi w utworze dramatycznym, monolog jest dłuższą wypowiedzią jednej postaci
o świecie przedstawionym w utworze opowiada narrator, czyli fikcyjna osoba podmiot liryczny (inaczej ja liryczne) to osoba fikcyjna wypowiadająca swoje przeżycia i doznania, nadawca monologu wewnętrznego ograniczona rola podmiotu literackiego, bohaterowie wypowiadają się w sposób bezpośredni, brak pośrednika między autorem a odbiorcą (częściowo taką rolę pełnią didaskalia, czyli tekst poboczny)
nowela – „Latarnik”
opowiadanie
powieść
anegdota
bajka
epopeja
legenda
elegia
fraszka
hymn
oda
pieśń
sonet
tren
dramat
komedia
tragedia

Gatunki mieszane to gatunki łączące cechy różnych rodzajów literackich:
ballada
dramat romantyczny
satyra

 

 1. Dramat to jeden z trzech … literackich (pozostałe to … i …).
 2. Funkcję narratora lub podmiotu lirycznego w utworze dramatycznym pełnią … (czyli inaczej tekst …).
 3. Tekst główny dramatu to wypowiedzi bohaterów, czyli … i ….
 4. Wydarzenia przedstawione w dramacie tworzą ….
 5. Dramat jest podzielony na …i ….

Zadanie domowe: Adam Mickiewicz – życie i twórczość

Lekcja z przesiadką

 1. Każda grupa wybiera lidera.
 2. Praca przy każdej stacji trwa 7 minut. Po usłyszeniu dzwonka zmieniamy miejsce.
 3. Każdy w swoim zeszycie zapisuje rozwiązanie każdego zadania, Lider dba o to, żeby pojawiło sie ono na karcie pracy.
 4. Lider podpisuje każdą kartę pracy imionami członków grupy.
 5. Nauczyciel przydziela punkty (od 6 do 0 punktów za każde zadanie, dwie pomyłki w zadaniu oznaczają utratę jednego punktu).
 6. Zwycięska grupa/grypy otrzymuje oceny celujące, za drugie miejsce wpisywane są oceny bardzo dobre, za trzecie miejsce – oceny dobre, a niższy wynik nagradzany jest plusem z aktywności.
  Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5
Zadanie 1          
Zadanie 2          
Zadanie 3          
Zadanie 4          
Zadanie 5          
SUMA          

„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”. Pora na crossover.

Co to jest motto? Sformułuj definicję

Napisz opowiadanie, którego puentą będzie motto „Dziadów cz. II”. W opowiadaniu musi pojawić się jeden bohater „Dziadów cz. II” i jeden z dwolnej lektury przeczytanej w klasie VII.

 

 

Print Friendly, PDF & Email