1. Wybierz jeden z przeczytanych utworów „Bóg się rodzi” F. Karpińskiego, „Bogurodzicę” lub wiersz „Podziękowanie” J. Twardowskiego) i napisz jego analizę. Uwzględnij gatunek utworu, temat, adresata, zastosowane środki stylistyczne.
  2. Czym jest oksymoron? Podaj przykład.
  3. Wyjaśnij pojęcie „archaizm”.
  4. Który z omawianych utworów można uznać za przykład modlitwy? Uzasadnij, odwołując się do definicji.
  5. Zadanie dla chętnych: znajdź przykład dzieła o tematyce sakralnej, odwołującego się do innej religii niż chrześcijaństwo.
Print Friendly, PDF & Email