Wątki patriotyczne i autobiograficzne w „Hymnie” Juliusza Słowackiego

 1. Kim jest podmiot liryczny wiersza? Opisz jego sytuację życiową.
 2. Kto jest adresatem lirycznym? Jak wiąże się to z tytułem utworu?
 3. Dlaczego zachód słońca jest ważny dla tematu wiersza? Jakie przywołuje refleksje?
 4. Objaśnij metafory:
  1. „gwiazda ognista”
  2. „cisza błękitu”
  3. „mój okręt nie do kraju płynie”
 5. Jaką rolę pełnią w wierszu powtórzenia?
 6. Czy „Hymn” Słowackiego jest utworem patriotycznym, czy autobiograficznym? Uzasadnij.
 7. Sformułuj przesłanie utworu.
 8. Podaj tytuły innych dzieł literackich lub filmowych, które mają takie samo przesłanie.

Tęsknota i nadzieja. „Moja piosnka” C. K. Norwida

 

 1. Co łączy ten utwór z „Hymnem” Słowackiego? Zwróć uwagę na sytuację podmiotu lirycznego, przesłanie, sposób obrazowania.
 2. Znajdź neologizmy i przeprowadź ich analizę słowotwórczą.
 3. Czy wizja ojczyzny w tym wierszu jest realistyczna? Uzasadnij, podając trzy argumenty.
 4. O czym jest mowa w czwartej zwrotce? Wyjaśnij metaforę.

W czym wyraża się patriotyzm bohatera „Reduty Ordona”  Adama Mickiewicza?

Przeczytaj utwór ze strony 266 i wykonaj w zeszycie zadanie 2 ze str. 270

Print Friendly, PDF & Email