T: Odkrywamy tajemnice Obrzydłówka

1. Opisz miejsce akcji i wyjaśnij metaforyczne znaczenie jego nazwy. Przeprowadź analizę słowotwórczą, nazwij typ formantu (1 str.)

2. Kiedy rozgrywa się akcja opowiadania? Podaj pięć dowodów.

3. W tabeli porównaj ideały, dążenia, charakter i działania obojga bohaterów.

4. Przedstaw kluczowe wydarzenia w formie streszczenia lub planu.

5. Udowodnij, że „Siłaczka” jest utworem epickim. (4-7 argumentów)

6. Wyjaśnij, jak przebiega przemiana doktora i do czego prowadzi.

7. Wskaż ironię w ostatnich dwóch akapitach utworu.

 

Doktor Obarecki pisze sprawozdanie

W ramach podsumowania roku pracy w szpitalu w Obrzydłówku doktor Obarecki pisze sprawozdanie.

1. Do kogo jest adresowane?

– do dyrektora szpitala

2. Jakie wydarzenia opisuje?

– epidemię i sposób, w jaki sobie z nię poradził,

– co nowego przybyło w szpitalu (sprzęt, projekty),

– statystyka zażaleń i wniosków,

– statystyka narodzin i zgonów.

3. Z jakich trzech urzędowych zwrotów doktor Obarecki korzysta najczęściej?

– „wnioskuję..”

– „pragnę poinformować / przedstawić/ zakomunikować”

– „w mojej ocenie…”

4. Co umiescił w pierwszym, a co w ostatnim akapicie sprawozdania?

– w pierwszym – charakterystyka szpitala,

– w ostatnim – wnioski do dlaszej pracy

 

Print Friendly, PDF & Email