1. Dlaczego Prometeusz sprzeciwił się Zeusowi?
  2. Wymień umiejętności, które dzięki Prometeuszowi zdobyli ludzie.
  3. Podaj trzy cechy charakteru Prometeusza i uzasadnij je.
  4. Jaką karę wymierzył Prometeuszowi Zeus?
  5. Skąd wg mitologii greckiej wziął się na świecie człowiek?
  6. I ty zostaniesz Prometeuszem! Instrukcja powołania do życia człowieka.
Print Friendly, PDF & Email