Dokąd zmierzam?

Rozróżniam elementy świata przedstawionego w opowiadaniu. Wskazuję jego sens. Dostrzegam ironię. Opisuję i oceniam postępowanie bohaterów.

Jak tam dojdę?

Uporządkuję wydarzenia opisane w opowiadaniach Czechowa. Wskażę użyte środki stylistyczne. Opiszę bohaterów.

Skąd będę wiedzieć, że jestem u celu?

Napiszę charakterystykę wybranego bohatera. Wyrażę własną opinię na temat jego postępowania. Napiszę opowiadanie, w którym bohater zachowa się z godnością, mimo że będzie się to wiązać z ryzykiem materialnej straty.

Kameleon

 

 

 

2 października 2017

 

Kto i dlaczego okazał się kameleonem?

 1. Plan wydarzeń opowiadania „Kameleon” (równoważniki zdań).
 2. Ogłoszenie (wybierz jedno): zginął pies/poszukiwany właściciel.
 3. Charakterystyka Oczumiełowa.

3 października 2017

Dramat urzędnika

„Śmierć urzędnika”

 

 

Napisz streszczenie opowiadania, spełniające wszystkie warunki:

 1. Wybierz najważniejsze wydarzenia.
 2. Przedstaw ich przebieg zgodnie z prawdą.
 3. Nie cytuj wypowiedzi, zapisz tylko wynik rozmowy.
 4. Wyjaśnij zakończenie historii.
 5. Użyj przynajmniej 5 sformułowań podkreślających następstwo czasowe lub logiczne (np. „potem”, „następnie”, „w wyniku…”)
 6. Nie nadużywaj przymiotników.
 7. Nie oceniaj postępowania bohaterów.
 8. Podziel tekst na logiczne akapity.

4 października

Spełniają się najczarniejsze przewidywania… Piszemy list oficjalny

 

Zasady pisania i wzór listu

 

Pomagamy bohaterom podjąć właściwą decyzję

 

Drzewko decyzyjne online

10, 11 października

Na czym polega szacunek i honor? Piszemy opowiadanie

Elementy świata przedstawionego:

 1. Czas – teraźniejszość
 2. Miejsce – Ustrzyki Dolne
 3. Bohaterowie – dzieci w wieku od 10 do 14 lat
 4. Wydarzenia – wypadek

CEL: przedstawienie bohatera, który zachowa się z godnością, mimo że będzie się to wiązać z ryzykiem materialnej straty.

 

Print Friendly, PDF & Email