Starożytne kodeksy praw

wpis w: Uncategorized | 0
  1. Wskaż dwa podobieństwa i dwie różnice między Dekalogiem a kodeksem Hammurabiego.
  2. Do jakich sfer życia odnoszą się oba kodeksy?
  3. Wyobraź sobie, że jesteś sędzią na dworze króla Hammurabiego. Napisz krótkie opowiadanie.
  4. Jakie znasz inne kodeksy regulujące postępowanie różnych grup społecznych i zawodowych? Wybierz jeden z nich i przygotuj krótką informację na jego temat. (Na poniedziałek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email