Kahoot!

 

 

Zadania:

 1. Quiz sprawdzający znajomość lektury – 10 X.
 2. Zadania i gry związane z wydarzeniami z lektury – 10 X
 3. Porwano dzieci! Wydanie specjalne gazety – 11 X
 4. Wywiad ze Stasiem.Czy Staś dobrze odnalazłby się w czasach współczesnych? 12 X
 5. Kim jest Stanisław Tarkowski? (prezentacja, profil na fakebooku) – 13 X
 6. Piszemy charakterystykę Stasia – 17 X
 7. Plan wydarzeń i streszczenie wylosowanego rozdziału- 18 X
 8. Biuro Podróży „Saba”. Wycieczka, trasa, opis, ulotka, strona internetowa – 19 X
 9. Listy krążące między bohaterami powieści – 20 X
 10. Gadżet XXI wieku potrzebny Stasiowi – 24 X.
 11. Słuchowisko – 25 X
 12. Kartka z pamiętnika wybranego bohatera – 26 X
 13.  Piękno i groza afrykańskiej przyrody. Recytacja- 27 X
 14. Północnoafrykańska kuchnia. Przepisy i program telewizyjny. 28 X
 15. Zadania długoterminowe: „Jak przetrwać w Afryce? Wideoporadnik”,”Atlas afrykańskiej flory i fauny”, „Kroniki afrykańskich plemion”, .
 16. Jego Wysokość Kali. Opowiadanie o dalszych losach księcia Wa-himów 28 X.
 17. Sprawdzian 2 XI.

 

11 października

Porwano dzieci! Wydanie specjalne gazety

 1. Dwie strony tworzące gazetę.
 2. Odpowiedni nagłówek, materiał zdjęciowy.
 3. Konieczne teksty: ogłoszenie o nagrodzie za informacje, wywiad z jednym z rodziców. prezentacja i opis zaginionych.

 

12 października

Wywiad ze Stanisławem Tarkowskim

 1. Posłuchaj wywiadu i zapisz w jego trakcie 3 pytania, które szczególnie ci się spodobały.
 2. Po zakończeniu wywiadu zapisz pięć informacji, które usłyszałeś.
 3. Jakie wrażenie zrobił na tobie Staś? Opisz i oceń jego charakter.

13 października

Kartka z pamiętnika wybranego bohatera

 1. Losujemy bohatera. (1 – pan Linde, 2 – Staś, 3 – Nel, 4 – Gebhr, 5 – pan Tarkowski, 6 – Dinah)
 2. Sporządzamy o nim notkę do Wikipedii (7 informacji).
 3. Piszemy kartkę z pamiętnika, jaka mogłaby powstać w dniu 26 stycznia 1885.

Kartka z pamiętnika musi mieć datę, opisywać w równej części wydarzenia danego dnia i przeżycia osoby piszącej. Nie zawiera żadnych cytatów ani dialogów. Napisana jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

 

17 października

Piszemy charakterystykę Stasia

Pierwszy akapit to przedstawienie bohatera.

Kolejne opowiadają o jego cechach charakteru. Każda cecha łączy się z opisem sytuacji, która ją uzasadnia.

Ostatni akapit to opinia o bohaterze.

 

Zadanie dla chętnych: profil Stasia na fakebooku!

 

18 października

Plan wydarzeń i streszczenie wylosowanego rozdziału

 1. Plan wydarzeń – równoważniki zdań (np. Przyjazd do Chartumu.)
 2. Streszczenie – jedna strona w zeszycie. Nie cytujemy, rozmowy podsumowujemy jednym zdaniem.
 3. Mój rozdział: …

19 października

Listy krążące między bohaterami powieści

Bohaterowie: 1) Staś, 2) pan Linde, 3) Mahdi, 4) Kali, 5) pan Tarkowski, 6) Nel

Napisz list i odpowiedź!

 

24 października

Gadżet XXI wieku potrzebny Stasiowi

 1. Rysunek
 2. Opis wyglądu (5 zdań).
 3. Instrukcja obsługi (7 zdań w trybie rozkazującym).
 4. Zasady BHP (3 równoważniki zdań z bezokolicznikami).

25 października

Przygotowujemy słuchowisko

1. PORWANIE

Mateusz

Patryk

Kasia

Magda

Wiktor

2. U MAHDIEGO

Olek

Marysia

Kamil

Antek

3. UCIECZKA

Amelka

Natalia

Przemek

Kamil S.

4. CHOROBA NEL I SPOTKANIE Z LINDEM

Iga

Ela

Szymek

Bartek

5. WIOSKA WA-HIMÓW

Maks

Łukasz

Krystian

Franek

6. PRZEJŚCIE PRZEZ PUSTYNIĘ I ODNALEZIENIE

Dominika

Ala

Paweł

Nikodem

 

Co trzeba zrobić?
 1. Napisać scenariusz (zapisuje osoba z numerem 1).
 2. Dopisać efekty dźwiękowe i muzykę na koniec i początek odcinka (osoba z nr 3).
 3. Przeprowadzenie nagrania, dopilnowanie, żeby każdy miał co robić (ostatnia osoba na liście).
 4. Zaproszenie na premierę słuchowiska (osoba nr 2).
 5. Plakat reklamowy (osoba nr 2)
 6. Techniczna obróbka pliku (przedostatni na liście)

Uwaga! Nagrania w formacie mp3 (w większości przypadków trzeba je przekonwertować) przesyłamy mailem albo przynosimy na pendrivie).

26 października

Prezentujemy nasze słuchowiska

 1. „Porwanie Stasia i Nel”
 2. „U Mahdiego”
 3. „Ucieczka”
 4.  „King”
 5.  „Choroba Nel i spotkanie z Lindem” 
 6. „Wioska Wa-himów”
 7. „Ocalenie”
Print Friendly, PDF & Email