W świecie bohaterów „Quo vadis” . Pisma urzędowe.

wpis w: IIIa j. polski | 0

I. Neron poszukuje osobistego strażnika.

II. Bóg poszukuje klucznika.

III. Tygellin poszukuje zarządcy areny.

Wybierz jedną sytuację i napisz związany z nią komplet czterech pism: ogłoszenie, podanie, list motywacyjny i cv.

  1. Podanie – pisemna prośba skierowana do reprezentanta instytucji, w której obowiązuje styl urzędowy oraz specyficzny układ graficzny (miejscowość  i data w górnym prawym rogu, dane adresata, czyli imię i nazwisko, nazwa i adres instytucji po prawej stronie, nasze dane po lewej). Przydatne zwroty: Szanowna Pani, z poważaniem, zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku…

  1. Życiorys, czyli cv (z łac. curriculum vitae)  – przedstawienie przebiegu kariery zawodowej z uwzględnieniem wykształcenia, doświadczenia, dodatkowych umiejętności i zainteresowań. Zawiera dane osobowe oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych. Dominują w nim równoważniki zdań. Zachowany jest układ odwrotny do chronologicznego.

  1. List motywacyjny – list przekonujący pracodawcę, żeby to właśnie nas zatrudnił. Ma układ podania, zawiera opis własnych dokonań oraz prośbę o kontakt i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Print Friendly, PDF & Email