2 stycznia

Co już wiem i potrafię?

1. Znam kolejność liter w alfabecie.

ABECADŁO

Każda z liter jest potrzebna,
bo słów przecież jest bez liku –
zaraz to możecie sprawdzić,
choćby tylko w tym wierszyku:
ara budzi cara, durne emu fika,
gna hiena i jenot krokiem lunatyka,
łypie mors na osę, pstry rak sadzi tuje,
upiór woła yeti, zaś źrebak żongluje!

2. Znam różnice między głoską a literą. Nie mylę ich z sylabą!

GŁOSKA – najmniejszy dźwięk mowy

LITERA – graficzny znak głoski

pomarańcza

Podział na litery: p-o-m-a-r-a-ń-c-z-a

Podział na głoski: p-o-m-a-r-a-ń-cz-a

Podział na sylaby: po-ma-rań-cza

3. Odróżniam samogłoski i spółgłoski

SAMOGŁOSKA to taka głoska, która jest ośrodkiem sylaby, np. pO-mA-rAń-czA. W języku polskim jest 8 samogłosek: a, e, i,o, ó/u, y, ą, ę.

SPÓŁGŁOSKI to pozostałe głoski.

4. Umiem podzielić wyraz na sylaby i poprawnie go przenieść.  Pamiętam, że zawsze trzeba rozdzielić dwie jednakowe litery, np. An-na

 

3 stycznia

Odróżniam głoski dźwięczne od bezdźwięcznych

 

Jak powstają głoski? animacja

 

 

Głoski bezdźwięczne są w tym wierszyku

Hej! Starszy sierżant pan Felek Sztabowy

Kupił chorążemu Kiełbasie Piotrowi

Ćwierćkilową torbę firmowych

Śliwkowych cukierków czekoladowych.

Wszystkie zadania ze stron 96 (zad. 3 całe przepisujemy do zeszytu) , 97, 98 i 99 (zad. 6 cały tekst do zeszytu).

 

4 stycznia

Odróżniam głoski ustne od nosowych

Wszystkie głoski nosowe mieszczą się tym jednym zdaniu:

Maminsynek minową niańkę.

 

Zestaw ćwiczeń: 2 ze str. 100 (nie czytaj na głos, tylko skorzystaj z tekstu o maminsynku i wypisz wyrazy z głoska nosową), 3 ze str. 100, 2 ze str. 101, 3 i 4 ze str. 102, 5 ze str. 103 oraz 6 i 7 ze str. 104.

 

Print Friendly, PDF & Email