Opowiedz przywiezioną z wakacji legendę. Zaznacz ją na interaktywnej mapie.

Zadania dla klasy:

  1. Przypomnij głównego bohatera legendy.
  2. W którym wieku rozgrywa się akcja?
  3. Wskaż jeden element fantastyczny.
  4. Jak ta legenda wiąże się z rzeczywistością?
  5. Przypomnij nazwę miejsca akcji.
  6. Podaj jeden dowód na to, że ta opowieść to legenda.
Print Friendly, PDF & Email