Opowiedz przywiezioną z wakacji legendę. Zaznacz ją na interaktywnej mapie.

Mapa legend

Zadania dla klasy:

 1. Przypomnij głównego bohatera legendy.
 2. W którym wieku rozgrywa się akcja?
 3. Wskaż jeden element fantastyczny.
 4. Jak ta legenda wiąże się z rzeczywistością?
 5. Przypomnij nazwę miejsca akcji.
 6. Podaj jeden dowód na to, że ta opowieść to legenda.

Bonus – seria ćwiczeń dotyczących legendy o panu Twardowskim. Przygotowują je uczestniecy zajęć dodatkowych.

Opowiadamy krakowskie legendy

Przeczytałaś pięć krakowskich legend. Do każdej dobierz jedno zadanie i zapisz w zeszycie. Możesz też wykorzystać legendę poznaną na wakacjach.

 1. Napisz kartkę z pamiętnika bohatera legendy.
 2. Napisz plan wydarzeń.
 3. Napisz streszczenie w siedmiu zdaniach.
 4. Narysuj ilustrację lub mapę.
 5. Napisz przepis lub instrukcję związaną z treścią legendy.
Print Friendly, PDF & Email