Zasady tworzenia imiesłowów są następujące:
1) imiesłowy przymiotnikowe czynne (zakończone na -ący, -ące, -ąca) są tworzone od czasowników niedokonanych,
2) imiesłowy przymiotnikowe bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony) – od czasowników dokonanych i niedokonanych oraz od czasowników przechodnich,
3) imiesłowy przysłówkowe uprzednie (zakończone na -łszy, -wszy) – od czasowników dokonanych,
4) imiesłowy przysłówkowe współczesne (zakończone na -ąc) tworzy się od czasowników niedokonanych.

 

Jak to działa? Imiesłowy cz. 1

 

Jak to działa? Imiesłowy cz. 2

 

 

 

Ćwiczenia w rozpoznawaniu imiesłowów: 1, 2.

 

GRUPA „OKNO”

1.

słony

robiący

śpiewający

zrobiony

umyty

powstały

wzniosły

poszedłszy

zmyślono

 

2. Jesteś policjantem. Napisz raport, użyj 10 imiesłowów. Podkreśl je i nazwij.

GRUPA „ŚRODEK”

1.

wygrany

zjadłszy

grając

zielony

myślący

zrobiony

wyjaśniając

kupiwszy

wypito

 

2. Jesteś śpiewaczką operową. Napisz wpis na blog dotyczący ostatniego występu, użyj 10 imiesłowów. Podkreśl je i nazwij.

 

GRUPA „ŚCIANA”

1.

zmyślony

zrobiwszy

zjedzono

śpiąc

chcący

wybrany

irytujący

wyjaśniając

brzdąc

 

2. Jesteś dziennikarzem. Napisz relację z meczu, użyj 10 imiesłowów. Podkreśl je i nazwij.

 

 

Print Friendly, PDF & Email