1. Adam Mickiewicz urodził się ____________________ r. w ________________lub Nowogródku.
2. Zmarł  ______________ r. w _________________, mając zaledwie 57 lat.
3. Jeden z największych polskich poetów epoki ________________________.
4. Założyciel Towarzystwa ________________i __________________.
5. Tworzył zarówno ballady, jak i ______________, __________________ oraz ______________________.
6. Mickiewicz uważany jest za narodowego poetę Polski, ________________i _____________________.
7. Napisał on między innymi takie dzieła jak: ” ___________________ „, „________________” czy „___________________”.
8. W okresie pobytu w ________________ był wykładowcą literatury _________________ w _________________________.

Print Friendly, PDF & Email