Aleksander Fredro – biografia twórcy i geneza jego najsłynniejszego utworu.

Odwrócona lekcja (źródła: Wikipedia i artykuł naukowy)

 

 

Tekst

Opracowanie

Kahoot Zemsta Aleksandra Fredry

Zemsta Kahoot obrazkowy

 

 

Kto, na kim, za co i jak mści się w „Zemście”, czyli konstrukcja akcji utworu.

1) Ekspozycja – zawiązanie akcji – 

2) Rozwinięcie akcji i perypetie (wydarzenia odwracające tok akcji) – 

3) Punkt kulminacyjny – 

4) Rozwiązanie akcji – 

Zadanie: przyporządkuj wydarzenia do poszczególnych etapów akcji. 

 

Galeria bohaterów „Zemsty” Aleksandra Fredry. 

  1. Kim jest Raptusiewicz?
  2. Kim jest Milczek?
  3. Podaj po dwie najważniejsze cechy wyglądu głównych bohaterów (Cześnika i Rejenta).
  4.  Kim był Papkin? Wyjaśnij jego wpływ na przebieg głównego wątku.
  5. Opis stroju Papkina.
  6. Kim jest Klara? Przedstaw w pięciu zdaniach jej charakter.
  7. Kim jest Wacław? Wskaż jego dominująca cechę charakteru i wymień trzy wydarzenia, które ją potwierdzają.
  8. Kim jest Podstolina? Opisz jej dążenia.
  9. Napisz charakterystykę porównawczą dwóch antagonistów (Cześnika i Rejenta).

Rodzaje komizmu w „Zemście” 

 

Komizm słowny wypływa z gry słów, opiera się często na omyłkach słownych.

Komizm sytuacyjny wiąże się z zabawnymi sytuacjami, zdarzającymi się w nieodpowiednich momentach.

Komizm postaci wypływa najczęściej z rozbieżności między zachowaniem a słowami bohatera.

Wątek miłosny w „Zemście”

Wacław i Klara nie mogą się pobrać z powodu…(1) Wacław uznał, że powinni potajemnie…(2), ale…(3) Wacław, chcąc być bliżej Klary,….(4) Kiedy mu się udało, starał się przekonać Raptusiewicza do… (5) Kiedy Klara spotkała Wacława,…(6) Ukochany jednak przekonał ją, aby… (7) Dziewczyna postanowiła poprosić o pomoc…(8) Jednak Wacław rozpoznał w niej…(9), więc…(10) Tymczasem Rejent, pragnący za wszelką cenę zrobić na złość Cześnikowi, uznał, że….(11), i uzyskał zgodę….(12) To spowodowało reakcję Cześnika, który zaplanował, że…(13) Zwabił Wacława do zamku, pisząc…(14) Zmusił Wacława do poślubienia…(15) Dzięki temu miłość Wacława i Klary kończy się…(16), co prowadzi do…(17)

 

 

Print Friendly, PDF & Email