1. Charakterystyka Nel Rawlison. Omów przynajmniej pięć cech charakteru.

2. Moja wyprawa śladami Stasia i Nel. Sprawozdanie z wymarzonej podróży.

3. Państwo Tarkowscy i ich dalsze losy. Opowiadanie z dialogiem.

4. Nie tylko Afryka jest piękna. Atlas polskich krajobrazów (trzy opisy).

5. Pan Linde – badacz i podróżnik – pisze listy do Szwajcarskiego Towarzystwa Naukowego na temat swoich odkryć (dwa lub trzy listy).

Objętość: od 250 słów

Akapity!!!

Print Friendly, PDF & Email