Zdania pojedyncze do analizy

wpis w: 6a j. polski | 0
  1. W tym roku w sali polonistycznej nauczycielka pogrupowała stoliki.
  2. Odważnie dążył do stworzenia rzetelnego obrazu ówczesnych zjawisk społecznych.
  3. Życie moje jest prawdziwym cmentarzem nadziei.
  4. Paweł i Marek są od wielu lat członkami klubu wspinaczkowego.
  5. Dzisiaj nie będzie go w szkole z powodu strajku przeciwko władzom.
  6. Niezwykły zapach nieustannie będzie dobiegał do nas z pobliskich gajów palmowych i oliwnych.
  7. Chcielibyśmy kiedyś znaleźć prawdziwy skarb w pobliżu naszej szkoły.
  8. Moje nowe koleżanki zostały wyróżnione podczas występu w naszej remizie.
Print Friendly, PDF & Email