Kultura europejska opiera się na dwóch filarach: kulturze antycznej i  Biblii.

Dziedzictwo antyku w naszej kulturze możemy dostrzec w literaturze, w której do dziś funkcjonują powstałe w starożytności gatunki literackie, np. tragedia. Pojawiają się w niej motywy znane z „Iliady” i „Odysei” Homera. Dziedzictwo antyku widoczne jest nawet w związkach frazeologicznych, którymi do dziś się posługujemy, np. „pięta achillesowa”.

Wpływ Biblii na naszą kulturę polega na tym, że przez wieki kształtowała charakter i wartości ludzi w Europie, zmieniając ich kulturę. Jest także skarbnica motywów literackich (syn marnotrawny), gatunków (przypowieść) i frazeologizmów (judaszowe srebrniki).

Wpływy tych dwóch źródeł możemy obserwować w kulturze i sztuce dawnej oraz współczesnej.

Najważniejsze style w sztuce europejskiej to styl romański, gotycki, renesansowy, barok, rokoko, klasycyzm. Warto pamiętać o takich twórcach jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rembrandt.

Współcześnie kultura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nauki z tej dziedziny płyną z Internetu, telewizji i gazet.W szkołach zapoznajemy się z kulturami dawnymi i z kulturą współczesną.

Print Friendly, PDF & Email