Podręcznik, str. 140-143

Wydarzenia fantastyczne – zdarzenia nieprawdopodobne, które nie mogłyby się zdarzyć w rzeczywistym świecie, np. zaśnięcie na sto lat, rozmowy zwierząt.

Postacie fantastyczne – postacie nierealne, nieistniejące w rzeczywistości, np. smoki, wróżki, krasnale.

  1. Napisz plan wydarzeń baśni.
  2. Zapisz w zeszycie rozwiązania zadań 2, 5, 7 i 9 ze str. 142-143.
  3. Zadanie dla chętnych: Napisz opowiadanie o dalszych losach każdego z braci.
Print Friendly, PDF & Email