Zadanie domowe

Przeanalizuj własne opowiadanie i zapisz:

CZAS:

MIEJSCE:

BOHATEROWIE:

WYDARZENIA (PLAN):

Print Friendly, PDF & Email