1. Jak rozwijała się przyjaźń pilota i Małego Księcia?
  2. Która z wypowiedzi Lisa twoim zdaniem najlepiej oddaje istotę przyjaźni?
  3. Który z przedstawionych w „Małym Księciu” poglądów na temat przyjaźni budzi w tobie najwięcej wątpliwości? Dlaczego?
Print Friendly, PDF & Email