O sztuce planowania

Jeśli masz tylko marzenie, nic ci to nie da, jeśli nie przekształcisz go w konkretny i ambitny cel.

Jeśli masz cel, nic ci to nie da, jeśli nie opracujesz mądrego planu jego realizacji.

Jeśli masz plan, nic ci to nie da, jeśli nie zaczniesz konsekwentnie go realizować.

Jeśli nie masz entuzjazmu i wytrwałości w realizacji planu, nie odniesiesz sukcesu.

Jeśli ciągle nie kontrolujesz postępu robót, możesz się rozminąć z pierwotnym celem.

Pominięcie choćby jednego z tych warunków uniemożliwi ci osiągnięcie sukcesu.

– H. Bieniok, Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych, 2010, s. 54

Jak planować uczenie się i monitorować postępy?

Sukces to zdolność przechodzenia od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. (Winston Churchill)

Kilka rad dotyczących efektywnego uczenia się:

OD CZEGO ZACZĄĆ?
• ważne i trudne (niektórzy mówią: ważne i pilne)*
• później łatwe i mechanicznie wykonywane
• najmniej lubiane na początku

Wg klasyfikacji nazywanej macierzą Eisenhowera wszystkie zadania
dzieli się na cztery grupy:
a) ważne i pilne
b) ważne, lecz niepilne
c) pilne, lecz nieważne
d) niepilne i nieważne
Czasami wszystkie zadania klasyfikuje się przypisując im kolejne litery alfabetu:
A – priorytetowe, B – ważne, C – mniej ważne, itd.


PRZERWY
• pierwsza przerwa po dłuższym czasie pracy, a kolejne już częściej
• na początku uczenia się przerwy krótsze, później dłuższe
• jeśli materiał jest trudniejszy, więcej przerw


PRZEPLATANIE
• planowanie uczenia się naprzemiennie: różnych przedmiotów, zagadnień lepiej znanych i mniej znanych, różnych form pracy – pisemnych i ustnych.
Mózg znakomicie potrafi wychwytywać rzeczy bez związku (…) Widząc coś, co nie pasuje do reszty lub jest nie na swoim miejscu, mózg się ożywia, podświadomość zaczyna dogłębniej przetwarzać informacje, a wszystko po to, by znaleźć odpowiedź na pytanie: „Skąd to się tutaj wzięło?”


NOTOWANIE
• stosowanie wyróżników wzrokowych: kolor, podkreślenia, podświetlenia, wyraźne znaki (!, ?), różna wielkość liter, symbole graficzne, wykresy, ramki, skojarzenia, humor.


WYKORZYSTANIE LEKCJI I WIEDZY NAUCZYCIELA – ponieważ podczas lekcji odbywa się:
• wyjaśnienie trudniejszych zagadnień
• pokazanie sposobów na zapamiętanie czy rozwiązanie
• dokonanie pierwszej segregacji treści ze wskazaniem tych ważnych i mniej ważnych,
• nauczenie się czytania podstawy programowej – różni się znacznie od podręcznika!
PAMIĘTAJ, ŻE NA EGZAMINIE ZEWNĘTRZNYM OBOWIĄZUJE TYLKO PODSTAWA
PROGRAMOWA!


WYKORZYSTANIE WSZYSTKICH ZMYSŁÓW POPRZEZ
• muzykę i rytm
• ruch i dotyk
• obraz, kolor
• uczucia
• działania


Do niedawna uznawano pewne zasady, które dzisiaj są kontestowane i nazywane mitami:
• uczyć się można tylko w ciszy
• uczyć się można tylko na siedząco, przy biurku lub stole
• uczyć się trzeba we własnym pokoju
• uczyć się efektywnie można tylko samodzielnie
• notować należy w zeszycie
• notatki powinny być uporządkowane i linearne

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email