Zadania wprowadzające:

  1. Streść akcję rozgrywająca się A. na Ziemi / b. na planecie Małego Księcia.
  2. Jak przebiegała rozmowa z A. Próżnym / B. Bankierem i jakie wnioski wyciągnął z niej Mały Książę?
  3. Jakie znaczenie miał(a) dla fabuły A. żmija / B. lis?
  4. Kto do kogo to powiedział i w jakich okolicznościach:
    1. „zyskałem coś ze względu na kolor zboża”
    2. „narysuj mi baranka”
  5. Co było dla Małego Księcia największym A. rozczarowaniem / B. odkryciem. Uzasadnij wybór.

Zadanie domowe na czwartek:

Wybierz jedną złotą myśl i zilustruj ją odpowiednim zdjęciem. Możesz skorzystać z generatora. Gotowy obrazek wstaw tutaj, w treści wpisując własne imię i nazwisko.

Print Friendly, PDF & Email