A lato było piękne tego roku…

prezentacja Westerplatte Ania

Prezentacja Patryka o Westerplatte

Zanim przeczytasz wiersz, dowiedz się, co działo się 1 września 1939 roku na Westerplatte i w całej Polsce:

 

 

Zapisz notatkę:

 1. Data, miejsce walk. Czym było Westerplatte?
 2. Dowódcy.
 3. Najważniejsze wydarzenia.
 4. Straty po obu stronach.
 5. Znaczenie obrony Westerplatte.

A teraz zastanów się, co jest prawdą, a co fikcją literacką.

Clipboard01

 1. Kiedy powstał utwór? Jaką rolę mógł wtedy odegrać?
 2. Kto jest podmiotem lirycznym wiersza? Jak to się zmienia?
 3. Dlaczego utwór nosi tytuł „Pieśń…”?
 4. Jaka jest rola uwag wtrąconych w nawiasach?
 5. Jak opisano walki na Westerplatte? Los jego obrońców? Jakich środków poetyckich użyto?
 6. Jak rozumiesz słowa żołnierzy w dwóch ostatnich zwrotkach? Jakie uczucia one wywołują?
 7. Napisz na podstawie naszej rozmowy interpretację wiersza K. I. Gałczyńskiego.

Zadanie domowe:

Przygotuj w zeszycie słowniczek pojęć dotyczących wiersza (zwrotka, refren, wers, rym, podmiot liryczny, przenośnia, porównanie, epitet, uosobienie, dźwiękonaśladownictwo). Chętni mogą przygotować krzyżówkę lub inną grę wykorzystującą definicje i przykłady na portalu LearningApps.

Dołącz do klasy na LearningApps

 

 

Print Friendly, PDF & Email