Oficjalnie obowiązujący tekst

Muzeum w Będominie

Film o muzeum w Będominie

Zadania:

 1. Co wiesz o historii powstania Mazurka Dąbrowskiego i jego autorze?
 2. Napisz zaproszenie na otwarcie wystawy w Muzeum w Będominie poświęconej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 3. Opisz wybrany eksponat.

8 września

Kiedy przyjdą podpalić dom

 

 1. Wybierz z najnowszej historii Polski trzy wydarzenia, o których Twoim zdaniem powinni wiedzieć wszyscy na świecie. Uzasadnij wybór.
 2. Jak oceniasz wybór dokonany przez autorów filmu przygotowanego przez IPN dla obcokrajowców? Jaki mógł być cel zrealizowania takiego filmu? Czy został on osiągnięty?
 3. Porównaj film z utworem, który użyczył mu tytułu. Napisz własną interpretację wiersza.

Wiersz Władysława Broniewskiego Bagnet na broń

Zadanie domowe: Wydrukuj lub narysuj w zeszycie tabelę: Analiza_porownawcza

9 września

To samo zdarzenie z różnych punktów widzenia

 

Porównaj teksty odnoszące się do kampanii wrześniowej 1939 roku. Wskaż gatunek wypowiedzi. Uzupełnij tabelę służącą ich analizie, uwzględniając utwór poznany na poprzedniej lekcji.

Przemówienie ministra Józefa Becka 

Bagnet na broń w wykonaniu Fortecy

Sabaton 40:1

Obrona Wizny, czyli o czym śpiewają Szwedzi

 

Tabela do analizy: Analiza_porownawcza

 

Czy dziś można być patriotą? Na czym według Ciebie ten współczesny patriotyzm polega? Sformułuj opinię, odwołując się do literatury, filmu i własnych doświadczeń.

Zadanie domowe: przypomnij sobie cechy rozprawki.

 1. Cel rozprawki to przekonanie do jakiegoś punktu widzenia.
 2. Zaczynamy od sformułowania tezy (lub hipotezy).
 3. Podajemy argumenty i kontrargumenty.
 4. W podsumowaniu zamieszczamy wniosek z rozważań.
 5. Przydatne słownictwo: „zgadzam się z opinią, ale…”, „uważam, że…”, „” dowodem na to jest sytuacja, w której…”, „dowodzi tego…”, „Dlatego sądzę…”.
 6. Styl neutralny, argumentacyjny, unikanie zwrotów potocznych i nacechowanych emocjonalnie.

Model oceniania rozprawki:

Ocena rozprawki

Print Friendly, PDF & Email