Przeanalizuj tekst preambuły Konstytucji 3 Maja oraz deklarację praw człowieka. Ustal:

  1. Co to jest preambuła?
  2. Kto ogłosił Konstytucję 3 Maja?
  3. Co świadczy o tym, że jej autorzy byli patriotami? Podaj cytat.
  4. Kto mógł zmieniać Konstytucję?
  5. Kiedy uchwalono Deklarację praw człowieka?
  6. Podaj najważniejsze zdanie z jej preambuły. Uzasadnij wybór.
  7. Jakie jest najważniejsze prawo przysługujące każdemu człowiekowi?
  8. Co to jest dyskryminacja? Który artykuł Deklaracji praw człowieka jej zakazuje?
  9. Który artykuł decyduje o tym, że nie wolno czytać cudzych listów?
  10. Do czego masz prawo w świetle artykułu 17?

Lektura na jutro:

Klątwa starej stróżki
Print Friendly, PDF & Email