8 grudnia

Znany detektyw Przysłówek

Przysłówek to nieodmienna część mowy, która określa okoliczności i sposoby wykonywania czynności, cechy stanów, np. gra świetnie, czuje się wspaniale.

Przysłówek odpowiada na pytania: jak?gdzie?kiedy?, np. dobrzedalekoczasami.

Przysłówki najczęściej są tworzone od przymiotników.

Zadanie 4 ze str. 48 niebieskiego podręcznika

 

9 grudnia

Detektyw Przysłówek i jego związki (wyrazowe)

Przysłówki najczęściej łączą się z czasownikiem, ale mogą też być określeniem przymiotnika lub innego przysłówka. Wtedy zwykle określają natężenie cech.

Przysłówki najczęściej są tworzone od przymiotników.

Zadania 6 i 7 ze str. 50 niebieskiego podręcznika

 

Szukamy przysłówków w polskich kolędach

Przysłówki: „wielce”, „dziś”.
Przysłówki: „skocznie”.
Przysłówki: „już”.
Przysłówki: „dzisiaj”, „wkrótce”.
Print Friendly, PDF & Email