Nasze zadania:

Film o odmianie rzeczowników przez przypadki:

 

Rzeczownik to część mowy odpowiadająca na pytania „kto? co?”.

Nazywa osoby, przedmioty, rośliny, zwierzęta, zjawiska, pojęcia.

Odmienia się przez przypadki i liczby, ma przypisany rodzaj.

 

Mama dała Celinie bułkę nasmarowaną masłem wiejskim.

Mianownik (kto? co?) jest kot

Dopełniacz (kogo? czego?) nie ma kota

Celownik (komu? czemu?) się przyglądam kotu

Biernik (kogo? co?) biorę kota

Narzędnik (z kim? z czym?)  rozmawiam z kotem

Miejscownik (o kim? o czym?) myślę o kocie

Wołacz (o! hej!) kocie!

Lista zadań:

2/s.37

1/s.41

2/s.42

3 marca

Rozpoznajemy przypadek rzeczownika

Żeby rozpoznać przypadek rzeczownika, należy zadać mu dwa pytania, na które on odpowiada. Wtedy łatwo będzie okreslić przypadek.

Przykład:

Kupiliśmy sok.

Pytamy:

Kupiliśmy (kogo?co?) sok.

I już wiemy! Słowo sok w tym zdaniu jest w bierniku!

I zapisujemy:

Kupiliśmy sok (B)

Ćw. 3/s. 42, 4 /s.43 i 7/s. 44.

 

4 marca

Pisownia rzeczowników własnych i pospolitych

  1. Piszemy kartkówkę! (10 minut)
  2. Zapisujemy: dwie zasady z ramki na str. 38 i 39 d o zeszytu. (10 minut)
  3. Wykonujemy w zeszycie ćwiczenia: 2/s.38, 3/s.39. (10 minut)
  4. Z ogromną przyjemnością wykonujemy zadanie 9/s.44. można je zilustrować! (15 minut – jeśli ktoś pisze powoli, musi dokończyć w domu!)
Print Friendly, PDF & Email