1. Jakie wydarzenie rozpoczyna rozdział?
  2. Opisz uczucia towarzyszące Percy’emu podczas wybranego wydarzenia opisanego w tym rozdziale.
  3. Co wydarzyło się na zakończenie wakacyjnego Obozu Herosów? Sprawozdanie.
  4. Wyjaśnij słowa wyroczni: „Zdrady doświadczysz tego, co cię druhem woła”. Podaj odpowiednie fakty.
  5. Zapisz w punktach plan działań  dzieci na następne lato.
  6. Napisz charakterystykę Luke’a.
Print Friendly, PDF & Email