12 stycznia

Poetycki pejzaż zimowy

 

Pejzaż to malowidło przedstawiające krajobraz. 

Uosobienie to takie przedstawienie rzeczy, zwierząt, przyrody, jakby były ludźmi. Często zdarza się w baśniach, np. mówiący wilk w „Czerwonym Kapturku”. 

 1. Przeczytaj wiersz Joanny Kulmowej i wykonaj pisemnie zadania 2,3,4 i 5 ze str. 104.
 2. Jakie sny może mieć rzeka albo las?  Wymyśl opowiadanie i napisz je, używając czasowników w 1. os. l. poj.
 3. Przeczytaj wiersz Edwarda Szymańskiego „Mróz” i zapisz odpowiedzi na zad. 1,2,3,4 ze str. 105.

Zadanie domowe dla chętnych: wyjaśnij pochodzenie nazw zimowych miesięcy.

13 stycznia i 14 stycznia

Już niedługo Dzień Babci i Dzień Dziadka

 1. Podaj daty świąt wymienionych w temacie lekcji.
 2. Przeczytaj opowiadanie ze str. 107 i 108. Napisz w trzech zdaniach, co się w nim wydarzyło.
 3. Jakie problemy miał Janek z napisaniem listu do babci?
 4. Dlaczego babcia sto razy czytała list od wnuczka?
 5. Wyjaśnij , jak rozumiesz tytuł opowiadania.
 6. Napisz w zeszycie list do własnej Babci lub Dziadka. Zamieść w nim podziękowania i informacje o swoich uczuciach.

jak-napisac-list_51513

Wizyta u starszej pani. Jak zapisać dialog?

 1. Zad. 1, 2, 3 i 4 / str. 111.
 2. Co mogły opowiedzieć o sobie dzieci? Wymyśl i zapisz kilka zdań w imieniu Antka lub Agnieszki.
Print Friendly, PDF & Email