Zadania na środę

  1. Dlaczego książę Kaspian musiał uciekać?
  2. Wskaż cztery elementy świata przedstawionego (podaj 5-7 wydarzeń).
  3. Co czuła Łucja po przedostaniu się do Narnii? Co wywołało to uczucie?
  4. Opisz miejsce, do którego trafiło rodzeństwo tuż po powrocie do Narnii.
  5. Jakie zwierzęta pojawiły się w tym fragmencie? Co zrobiło każde z nich?
  6. Czego dowiedzieliśmy się o księciu Kaspianie? Podaj trzy informacje.
Print Friendly, PDF & Email