1. Przeczytaj fragment powieści Edmunda Niziurskiego ze s. 25 i wykonaj zadania 3, 4,5 oraz „Mówię i piszę poprawnie”  ze s. 26.
  2. Przeczytaj wiersz „Egzamin” ze s. 30 i zapisz odpowiedzi na pytania 4, „Myślę, że…” ze s. 31.
  3. Naucz się na pamięć wiersza „Egzamin” lub innego opowiadającego o nauce utworu autora, którego nazwisko można znaleźć w encyklopedii. Wiersz musi mieć przynajmniej 16 wersów. Naukowy poranek poetycki odbędzie się 30 września. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego utworu, napisz do nauczycielki.
Print Friendly, PDF & Email